1 juni 2015

Duurzaamheidsnetwerk "The Shift" : van denken naar doen

http://www.theshift.be/
Eén op de twee Belgen weet niet (meer) waarvoor het begrip "duurzaamheid" staat en één op de drie zegt het begrip zelfs moe te zijn. 

Uit een bevraging van 1.000 Belgen door iVox, in opdracht van het nieuwe duurzaamheidsnetwerk "The Shift", zegt de helft van de ondervraagden wel nog geïnteresseerd te zijn in duurzaamheid. Ruim de helft van de ondervraagden geeft wel toe er in het dagelijks leven geen prioriteit van te maken. Slechts één op de drie ziet zichzelf als een 'duurzame burger' en ruim vier op de tien laat zich eerder leiden door comfort of prijs dan door duurzaamheid.

Van de groep die wel nog geïnteresseerd is in duurzaamheid, zoekt driekwart een invulling die concreter is. En de helft wil een duurzaamheid die dichter bij de burger staat en meer transparantie en duidelijkheid over de initiatieven biedt. Hierbij verwachten ze dat zowel de overheid (54%) als bedrijven (71%) meer investeren in duurzaamheidsprojecten. De bevraging leert verder dat één op de drie Belgen vindt dat ze als individu te weinig vat hebben op duurzaamheid.

De enquête brengt ook aan het licht dat de opwarming van de aarde, milieuvervuiling en waterschaarste Belgen het meest (44%) verontrust, maar ook binnenlandse armoede (39%) scoort hoog. Energie (50%) en landbouw en voeding (41%) zijn sectoren waarop het meest zou ingezet moeten worden. Burgers blijken bereid om zelf actie te ondernemen: energiezuiniger wonen, aanpassen van eetgewoonten en het recycleren van afval staan bovenaan. Op de werkvloer wil zelfs twee op de drie zich inzetten voor duurzaamheidsprojecten, bij één op de vijf is dat zelfs al mogelijk.
Omdat ze vinden dat het duurzaamheidsdenken aan een nieuw elan toe is, gaan de duurzaamheidsnetwerken Kauri (bestaande uit 260 bedrijven, ngo's, overheden en academische instellingen) en Business & Society (bestaande uit 85 vooral grote bedrijven) op in één nieuw duurzaamheidsnetwerk. "The Shift" wil een platform zijn waar mensen zowel individueel als vanuit hun organisatie kunnen werken aan de transitie naar een duurzame maatschappij.
http://www.businessandsociety.be/
http://www.kauri.be/461/insights/1498/welcome-to-the-shift#.VW3TOYcw_3g