30 juni 2015

Hittegolf en ozonconcentraties

Een jaarlijks fenomeen tijdens warme perioden of hittegolven is een verhoogde ozonconcentratie. In sommige gevallen wordt daarbij ook de ozonwaarschuwingsdrempel of -alarmdrempel overschreden en is het nodig voorzorgsmaatregelen te nemen. Hoewel iedereen last kan ondervinden zijn de grootste risicogroepen jonge kinderen, bejaarden, chronisch zieken en sportbeoefenaars.
IRCELINE : actuele toestand
http://www.irceline.be/~celinair/dutch/homenrl_nojava.html