18 augustus 2015

Zitten er beestjes in uw waterleidingbuizen?

Watergebruik en loden leidingen op school
Tips en weetjes
http://www.lekkerfris.be/defaultSubsite.aspx?id=29890
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) roept scholen die hun leerlingen kraantjeswater laten drinken op om na te gaan of de binnenleidingen in de schoolgebouwen in orde zijn. Slecht onderhouden of verouderde leidingen kunnen immers gevaarlijk zijn
https://www.vmm.be/publicaties/vervang-loden-leidingen