31 augustus 2015

Milieuzorg en duurzame ontwikkeling op school

http://www.mosvlaanderen.be
De wereld staat voor grote uitdagingen. Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes, door ieder van ons. Daarom kiest MOS voor een nieuwe invalshoek. Duurzaamheid is het ordewoord voor de 21e eeuw. Samen jongeren overtuigen om te kiezen voor duurzaam denken en doen: dat is de nieuwe missie van MOS.

http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/mos-aanbod/mos-vormingen