12 augustus 2015

Neem een duik in de kwaliteit van het zwemwater

Zwemwatershttp://www.kwaliteitzwemwater.be/

De website is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Samen staan zij in voor respectievelijk de milieu- en gezondheidsgerelateerde aspecten van de Vlaamse zwemwaterkwaliteit (kustwater en openbare zwemvijvers, recreatievijvers en zwembaden).
De website informeert de bezoeker over het hoe en waarom van de kwaliteitscontrole van het zwem- en recreatiewater en geeft een actueel overzicht van de waterkwaliteit.