17 september 2015

Milieurapport Vlaanderen (MIRA)


Het is de opdracht van MIRA om actuele en betrouwbare milieu-informatie aan te bieden aan beleidsmakers, milieudeskundigen en geïnteresseerde burgers. Indicatoren maken de vooruitgang in een milieuprobleem zichtbaar en tonen waar bijkomende inspanningen nodig zijn.
http://www.milieurapport.be/nl/publicaties/topicrapporten/mira-rapport-klimaat-2015/
- In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en Belgi├ź?
- Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?
Dat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen van het MIRA Klimaatrapport 2015.