12 oktober 2015

2010-2020 : Decennium voor bestrijding van verwoestijning

http://unddd.unccd.int/

Wereldwijd hebben meer dan twee miljard mensen met woestijnvorming te maken. De woestijnvorming is de kanker van de aarde : het is een aftakeling zonder spectaculaire verschijnselen, die zich gestaag doorzet. Zodra ze zichtbaar wordt, is er geen oplossing meer en moet men uitwijken naar alternatieven.

Wereldwijd hebben nu al 168 landen te kampen met verwoestijning en degradatie van land. Dat kan vooral worden toegeschreven aan intensieve landbouw en klimaatverandering. Daardoor verdwijnt jaarlijks een enorme hoeveelheid vruchtbaar land. In Afrika bijvoorbeeld gaat tot 12% van de oogst verloren door achteruitgang van de gronden. In China hebben dan weer 400 miljoen inwoners te maken met bodemerosie, en ook in India rukt de woestijn steeds sneller op. De economische verliezen die daarmee gepaard gaan, zijn al gestegen tot 375 miljard euro per jaar.

2006 : Internationaal jaar van de Verwoestijning
http://www.iydd.org/