18 oktober 2015

Dagen van de Trage Wegen in Vlaanderen & Wallonië

DAg van de trage wegVLAANDEREN
http://www.tragewegen.be/
WALLONIE
http://www.sentiers.be/
Trage wegen faciliteren vrijetijdsbeoefening, sport, gezondheid, milieu en verhogen ook de verkeersveiligheid.