18 oktober 2015

Groene Vlag / Eco-scholen in 59 landen

Eco-Schoolshttp://www.eco-schools.org/
http://www.fee-international.org/

Eco-Schools is een uitstekende manier om duurzame ontwikkeling een plaats te geven op uw school. Het programma is ontwikkeld op basis van een vereenvoudigd milieuzorgsysteem en betrekt de hele schoolgemeenschap in de uitwerking. Samen zorgt iedereen voor een beter milieu in en rond de school. Via een stappenplan wordt er schoolbreed, van leerling tot schoolleiding, gewerkt aan een gezonde duurzame leer-, leef- en werkomgeving. Initieel werkte men rond de thema's water, afval en energie. Stelselmatig werd dit uitgebreid naar natuur en biodiversiteit, mobiliteit, gezondheid, geluid, lokale agenda 21 en klimaatverandering.
http://www.ecoschools.global/global-action-days/about
The chosen theme for Global Days of Action 2015 is Climate Change.
This year the Climate Conference known as COP21 takes place in Paris. The conference is about all governments agreeing to a deal to significantly reduce man-made Climate Change. As Climate Change is such a huge topic, FEE believes it is the ideal theme to focus on in 2015.