9 oktober 2015

Proef de donkerste nacht van het jaar

Nacht van de duisternisSatellietfoto Europa
http://www.savethenight.eu/Lights%20in%20Europe.html

http://www.jourdelanuit.fr
http://www.nachtvandenacht.nl

http://www.nachtvandeduisternis.be/
http://www.nuitdelobscurite.be

Nacht van de Duisternis is een campagne die gemeenten wil overtuigen om rationeel om te springen met openbare verlichting en om lichthinder zoveel mogelijk te beperken. Op deze nacht vragen Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en de Vereniging voor Sterrenkunde aan de gemeentebesturen om de openbare verlichting en klemtoonverlichting te doven. En om samen met lokale verenigingen activiteiten in het duister te organiseren. Kortom, om mensen te laten proeven van de donkerste nacht van het jaar.