9 november 2015

Inspiratieboek en reflectie-instrument voor de NME/EDO professional

Bij natuur- en milieueducatie of NME staan de relaties tussen natuur, milieu en maatschappij centraal. Een goede invalshoek om aan educatie voor duurzame ontwikkeling of EDO te werken. EDO leert 'denken over' en 'werken aan' een leefbare wereld, nu en in de toekomst, hier en elders op de planeet.
NME en EDO worden zowel maatschappelijk als beleidsmatig steeds belangrijker.. Niet in het minst door de milieu-uitdagingen waar we met z'n allen voor staan.
De provincie Antwerpen zet al meer dan 25 jaar sterk in op NME en ook de opkomst van EDO  volgen we op de voet. Alle provinciale aanbieders van NME-activiteiten bundelen de krachten in een provinciaal NME/EDO-netwerk. Samen zetten we in op een duurzame toekomst.
Het boek zoomt in op passende NME/EDO-werkvormen en sluit af met maar liefst 21 aanbevelingen voor een doelgerichte en doeltreffende NME/EDO-praktijk.
We hopen dat dit boek een inspiratiebron mag zijn voor NME/EDO-professionals, binnen en tot ver buiten onze provinciegrenzen.

De uitgave is voor iedereen gratis te downloaden via de website van de provincie Antwerpen.
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/natuur--en-milieu-educatie.html


NIEUW : Reflectie-instrument
Het reflectie-instrument is een actieve aanvulling op het inspiratieboek.  Het helpt jou en je team heel concreet op weg om theorie naar praktijk om te zetten.