20 november 2015

Stappenplan voor groenere schoolpleinen


Steeds meer scholen zien de voordelen van een groener schoolplein. Saaie tegels worden vervangen door klimbomen, verstopbosjes en zandpaden en groentetuinen. Een groen schoolplein is leuk om in te spelen, educatief, en gezond. Bovendien is het goed voor behoud van biodiversiteit: de verscheidenheid aan ecosystemen, planten- en diersoorten.
De campagne wil duidelijk maken dat groen op schoolpleinen bijdraagt aan de biodiversiteit in eigen leefomgeving.
Het stappenplan bevat concrete tips en trucs ten aanzien van materialen, aanleg en onderhoud. Hier kunnen alle scholen gebruik van maken voor een eerste ontwerp of een beheerplan voor een groen schoolplein. Op de website staan ook tips over subsidiemogelijkheden, succesverhalen en innovatieve oplossingen voor het biodiversiteitbewust vergroenen van schoolterreinen.