4 december 2015

Typisch Belgisch

http://www.klimaat.be/nl-be/klik
21/09/15 : De vier milieuministers die ons land telt - Marie Christine Marghem (federaal), Joke Schauvliege (Vlaanderen), Paul Furlan (Wallonië) en Céline Fremault (Brussel) - hebben het startschot gegeven voor de campagne 'Klik voor het klimaat'.
De campagne nodigt alle burgers uit om de deelnemers aan de klimaattop van Parijs eind november/begin december 2015 aan te moedigen in hun onderhandelingen voor een ambitieus klimaatakkoord. Dat nieuw klimaatakkoord moet aan een aantal strikte voorwaarden voldoen: alle landen moeten het akkoord onderschrijven en inspanningen doen, het moet het mogelijk maken om de opwarming te beperken tot maximum 2°C, de verdeling van de inspanningen moet rekening houden met de context van elk land en vooral ook met de specifieke noden van de meer kwetsbare landen en bevolkingen, en het moet ten slotte juridisch bindend zijn. Het akkoord moet ook elke vijf jaar geëvalueerd worden om ervoor te zorgen dat de engagementen niet vrijblijvend blijven.
Via de campagnewebsite kunnen de deelnemers een persoonlijk tintje geven aan hun engagement door een gepersonaliseerde postkaart aan te maken die ze op de sociale media kunnen delen. De website werd ontwikkeld door de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
De vier ministers lieten ook verstaan dat de federale overheid en de gewesten de voorbije weken via bilaterale contacten stappen vooruit gezet hebben om een akkoord over de verdeling van de lasten en de lusten over de vermindering van de CO2-uitstoot en het aandeel hernieuwbare energie tegen 2020.

29/11/2015 : België zonder plan naar COP21
http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_federaal/Onduidelijkheid_troef_over_klimaatakkoord.9704683-3136.art?ckc=1&ts=1448818319
30/11/2015 : België slechtste leerling van de klas
CAN (Climate Action Network) is een internationaal netwerk van 950 milieuorganisaties. Sinds 1999 reiken zij op elke klimaattop dagelijks een 'Fossil of the Day' award uit aan een land dat haar best heeft gedaan om dwars te liggen in de zoektocht naar een rechtvaardig akkoord. België kreeg vandaag in een overvolle zaal voor de tweede COP op rij de prijs op de eerste dag van de onderhandelingen.
05/12/2015 : België heeft na 6 jaar gekibbel een slap klimaatplan
http://www.demorgen.be/binnenland/klimaatakkoord-is-er-maar-is-het-af-b586b9bc/
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/12/05/greenpeace-belgisch-klimaatakkoord-slap-en-omdat-het-moet