31 december 2015

Binnenlucht meer vervuild dan buitenlucht

http://www.binnenlucht.be/

Groen in huis fleurt niet alleen de ruimte op, maar verbetert ook de luchtkwaliteit. Volgens NASA zuiveren deze zes planten het best : Chrysant, Lepelplant, Vrouwentong, Klimop, Dracaena massangeana & Dracaena marginata.
De kamerplanten zouden onder meer de effecten van benzeen, formaldehyde, trichlooretheen, xyleen en ammoniak verminderen. Deze stoffen kunnen leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, geïrriteerde ogen en duizeligheid.

De lijst van vervuilers is haast eindeloos. We worden binnenshuis omringd door 50 tot 300 gevaarlijke chemicaliën, doorgaans vluchtige organische stoffen.
Uit Vlaams onderzoek blijkt dat de binnenlucht van de meeste huizen vervuild is tot boven de richtwaarde.
Waarom?
- We gebruiken zonder veel nadenken te veel pesticiden en ontgeurders
- We hebben geen oog voor schimmels in de badkamer en andere vochtige en slecht geventileerde ruimtes
- Huismijten vinden onze te warme slaapkamer een paradijs
- Onze huisdieren zijn wandelende allergiebommen
- De open haard is een bron van fijn stof
- Fornuizen en kachels kunnen ons verstikken
Op de website staan tips om het gevaar in te dijken. Ze komen neer op milieuvriendelijker aankopen, niet te wild om ons heen spuiten met ontgeurders en pesticiden, verwarmingstoestellen goed onderhouden en vooral alle ruimtes in huis regelmatig en grondig verluchten.

Wat bij smogalarm in België?

Volgens de Europese regelgeving dienen de lidstaten de nodige zinvolle acties te ondernemen tijdens smogperiodes om het risico en de duur van de luchtverontreinging te beperken. Volgens de actieplannen van de drie gewesten worden verkeersmaatregelen genomen van zodra minstens twee dagen na elkaar hoge fijn stof concentraties worden verwacht.
http://www.irceline.be/
2016
http://www.irceline.be/nl/nieuws/nieuwe-informatiedrempel-voor-fijn-stof-in-de-drie-gewesten

Vlaamse Gewest
De snelheid op bepaalde secties van ringwegen en autosnelwegen wordt beperkt tot 90 km/u. Dit wordt aangegeven via vaste en, op sommige plaatsen, dynamische verkeersborden met de boodschap ‘90 km/u SMOG’.
http://www.verkeerscentrum.be/
http://luchtkwaliteit.vmm.be/

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is er een snelheidsbeperking tot 50 km/u op die plaatsen waar in het gewest normaal 70 km/u mag gereden worden. Verder zullen er in het Brussels hoofdstedelijk gewest extra snelheidscontroles plaatsvinden. Een 50-tal extra radars die de snelheid controleren zullen ingezet worden.
Bij fase 2 van het smogalarm mogen alleen nog auto's met even of oneven nummerplaten op de weg.
http://www.leefmilieubrussel.be/
http://www.pollutiepiek.be/

Waalse Gewest
In het Waalse gewest wordt aan alle betrokken industriële vestigingen door de milieuinspectie gevraagd de afgesproken actieplannen te activeren. De bedoeling is om de emissies van luchtverontreinigende stoffen met 10% te verminderen. De snelheid op bepaalde secties van autosnelwegen wordt beperkt tot 90 km/u. Dit wordt aangegeven via 476 vaste gecombineerde borden met de boodschap ‘vitesse maximale 90 km/h – danger – SMOG ’
http://routes.wallonie.be/listeFiche.do?action=1&shortId=1270
http://airclimat.wallonie.be/

Laudato Si : Paus Franciscus trekt ecologische kaart


http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000

Encycliek van Paus Franciscus rond de relatie
tussen mens en milieu. Die kan een belangrijke impact hebben op het gedrag van de 1,2 miljard rooms-katholieken in de wereld.

Dat Paus Franciscus milieu belangrijk vindt, bleek al toen hij zijn gekozen naam bekendmaakte: hij noemde zichzelf naar Franciscus van Assisi, de patroonheilige van de dieren en het milieu. De paus had die naam gekozen omdat Franciscus "ons een diep respect voor de hele schepping bijbracht en bescherming voor ons milieu, dat al te vaak, in plaats van het goed te behandelen, uit winstbejag uitgebuit wordt.

http://www.worldanimalday.org.uk
Dierendag valt steeds op 04/10 de feestdag van Sint Franciscus van Assisi, de patroonheilige van de dieren. Werelddierendag werd gestart in 1931 tijdens een congres van ecologen in Florence als een manier om de aandacht te vestigen op de benarde situatie van de bedreigde soorten. Sindsdien is het uitgegroeid tot alle diersoorten en wordt op grote schaal gevierd in landen over de gehele wereld.

Nederland gaat voor DuurzaamDoor

http://www.duurzaamdoor.nl/

DuurzaamDoor is een kennisprogramma dat als doel heeft om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel. DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken (sociaal instrumentarium) in die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen.
In DuurzaamDoor werken “de vijf O’s“ met elkaar samen: overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek, en (burger-)organisaties.

01/11/2016 t.e.m. 15/12/2016
https://www.duurzaamdoor.nl/duurzaamdoor-festival

Energiesparen.be is uw wegwijzer

http://www.energiesparen.be

Energie besparen en kiezen voor groene energie zijn de prioriteiten voor gezinnen en bedrijven. Met extra aandacht voor wie het niet gemakkelijk heeft. Van plan om energiezuinig te bouwen of renoveren? EPC nodig of op zoek naar premies? Energiesparen.be is uw wegwijzer.

Energiewijs is een onlinecomputerspel dat kinderen wil sensibiliseren om energie te besparen, zowel door dagelijkse gewoontes te wijzigen als door duurzame investeringen te doen. Dit puzzelspel bestaat uit tien levels, voor woningen en scholen, die oplopend zijn in moeilijkheidsgraad. Daarnaast bevat het twee actiemini-games.
http://www.energiesparen.be/energiewijs

Pukkelpop & milieuzorg

Voor ons is eco geen hip synoniem voor sojaseut of biobitch, het milieu geen groene paraplu, duurzaamheid geen bruinpapierachtig begrip. Wij zijn ons bewust van de impact die Pukkelpop heeft op de omgeving. Helaas kunnen we de wereld niet redden, maar de weide van Kiewit is alvast een mooi begin. Met de hulp van onze Pukkelpoppers houden we het gras groen. Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Hieronder zie je welke inspanningen wij doen en hoe jij je steentje kan bijdragen!
Editie 2016
http://www.demorgen.be/muziek/hallucinant-dit-laten-kampeerders-achter-op-pukkelpop-bccba871/

Doe mee aan de moderne vastenperiode (10/02 tot 26/03/2016)

DZV is een frisse bewustwordingscampagne over de impact van onze voedingsgewoontes op het milieu. Het opzet is simpel: 40 dagen minder vlees en vis eten. En dat met zo veel mogelijk mensen. Samen besparen we zo veel mogelijk  op onze ecologische voetafdruk. Samen verleggen we onze culinaire horizonten.
DZV is geen pleidooi voor het volledige vegetarisme, maar een gezamenlijke uitdaging voor duurzamere voedingsgewoontes.

Ontdek 17 Regionale Landschappen (Vlaanderen) en 10 Parcs Naturels (Wallonië)

Een regionaal landschap is een streek met een eigen identiteit en een typisch landschap. In Vlaanderen zijn er intussen 17 regionale landschappen actief.
http://www.regionalelandschappen.be

In Wallonië wordt de nadruk meer op natuur gelegd en zijn er 10 gebieden erkend als 'Parc naturel de Wallonie'.
http://www.fpnw.be/

NIEUW sedert 2016 : http://parc-naturel-gaume.be/

Haspengouw bloesemt

BloesemmaandNIEUW : http://www.toerismelimburg.be/nl/bloesem-oogst-app
Op een wandel- of fietstocht proef je pas ècht van de omgeving. Je snuift de lekkere bloesemgeuren op, geniet van de kleurenpracht en smult van de fruitgastronomie.

http://www.bloesemfeesten-haspengouw.be
Wat begin jaren ’50 van de vorige eeuw aan het kerkje van Guvelingen begon met een eenvoudige, maar feestelijke bloesemwijding op de laatste zondag van april groeide uit tot een ganse maand, boordevol activiteiten en feesten. In diverse omliggende gemeentes worden allerlei bloesemactiviteiten georganiseerd maar toch blijft Toerisme Sint-Truiden toonaangevend in de bloesemmaand.
In april is het landschap op z'n mooist. Dan veranderen duizenden fruitbomen in één kleurrijke bloesemzee. Een heerlijk moment om de streek te verkennen: de bloesemroutes krijgen hun wegwijzers, fruitbedrijven en -veilingen openen de deuren en ... op zondag is het overal feest.


Zit je met een vraag?

Stel een vraaghttp://www.ikhebeenvraag.be/

‘Ik heb een vraag’ werd in 2008 gelanceerd om groot en klein de mogelijkheid te geven hun vragen aan een wetenschapper te stellen over biologie, fysica, wiskunde, chemie, technologie, geneeskunde, geschiedenis, taal, politiek, sociologie …

‘Ik heb een vraag’ is een initiatief van Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen, universiteiten en hogescholen, met de steun van het actieplan ‘Wetenschap maakt knap’ van de Vlaamse Overheid.

Vlaamse stiltegebieden met een kwaliteitslabel


Door zijn jachtige levensstijl heeft de moderne mens meer dan ooit behoefte aan momenten van rust en stilte. Het grote aantal geluidsbronnen zorgt er echter voor dat het aantal plaatsen in Vlaanderen waar je deze rust kan vinden als maar schaarser wordt.
-Waarom is het belangrijk om zorg te dragen voor stille gebieden?
-Welke gebieden maken aanspraak op een kwaliteitslabel "Stiltegebied" ?
-Hoe kan je werken rond rust en stilte?
Dit zijn een aantal van de vragen waarop de brochure "Stiltegebieden, in Vlaanderen. Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied" je een antwoord tracht op te geven.

•Stiltegebied Gerhagen in Tessenderlo
•Scheldeoevers van Bornem
•Stiltegebied Kempenbroek op grens van Bocholt, Bree en Kinrooi
•Stiltegebied De Liereman in Oud-Turnhout
•Stiltegebied Zwarteput op grens Bilzen, Lanaken en Zutendaal
•Stiltegebied Altenbroek in Voeren
Nieuw in 2016
•Kalmthoutse Heide

Avenue verte / Greenway : Paris - Londen

http://www.avenuevertelondonparis.com/
http://www.avenuevertelondonparis.com

Met de fiets pendelen tussen Parijs en Londen op een pad van 427,6 km lang.

Europese Week van DO


European Sustainable Development Week (ESDW)
http://www.esdw.eu/

Doel van dit initiatief is de veelheid aan uiteenlopende projecten en de grote verscheidenheid aan mensen die betrokken zijn bij duurzame ontwikkeling zichtbaar te maken, zowel op lokaal, nationaal als internationaal vlak.

Nest slechtvalken waakt over Brussel


Alive and kicking zijn ze, de slechtvalken die een kwarteeuw lang met uitsterven bedreigd waren. Dankzij beschermingmaatregelen kunnen we ze sinds midden jaren 90 weer bewonderen, bv. in de toren van de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel, waar een koppel valken een nest heeft.
Na jaren van uitroeiing is roofvogelsoort volledig terug. Voor de onderzoekers van het Museum voor Natuurwetenschappen is het nest in hartje Brussel een buitenkans om het gedrag van de slechtvalken in een stad te bestuderen.
Meer informatie over de slechtvalk en de andere soorten in België vind je op http://www.species.be/

Waka Waka

De WakaWaka Power+ is een krachtige, compacte oplader en (zak)lamp op zonne-energie. Het laadt zo goed als elk type telefoon en klein elektronisch apparaat op én geeft tot wel 150 uur veilig en duurzaam licht.
-       Volle batterij na 12-24 uur zonlicht
-       Laadt een smartphone helemaal op in ~2 uur
-       4 lichtstanden: van 5 tot 75 lumen
-       Flexibele positionering: op een tafel, fles, of aan een touwtje
-       SOS-modus voor noodgevallen
-       Gemaakt van sterk en duurzaam 100% recycled PC-ABS
http://nl.waka-waka.com/
WAKA WAKA betekent in het Swahili “schitterend licht”.


Foodwatch analyseert Food 4 Kids

https://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/drinkpakjes/2-minuten-info/

Voedingsmiddelen die speciaal voor kinderen worden aangeprezen, blijken vaak ongezonde caloriebommen. De voedingsindustrie wil onze kinderen zo vroeg mogelijk op junkfood programmeren. Met fruit en groente valt nu eenmaal weinig winst te maken, met junkfood en soft drinks des te meer.

https://www.foodwatch.org/nl/pers/persberichten/persberichten-detail/drinkpakjes-schoolkinderen-zijn-suikerbommen/

Tsjernobyl is veel langer radioactief dan gedacht

De omgeving van Tsjernobyl en Prypjat is na de ramp (26/04/1986) afgesloten vanwege de hoge radioactiviteit. De verboden zone rondom Tsjernobyl blijft vermoedelijk veel langer radioactief dan tot nu toe werd aangenomen. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers van de American Geophysical Union bekend gemaakt. Sinds de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl zijn in het omliggende gebied elk jaar metingen verricht op verschillende dieptes om te bepalen hoe snel de radioactieve straling verdwijnt.
Uit het nog steeds voortdurende onderzoek blijkt dat het waarschijnlijk 180 tot 320 jaar zal duren voordat de in de bodem aanwezige hoeveelheid van het radioactieve element cesium-137 is gehalveerd.
http://klimaatreport.blogspot.com/2010/04/tsjernobyl-kwarteeuw-later-miljoenen.html

http://www.hln.be/hln/nl/2661/Bedreigde-Dieren/article/detail/1140383/2010/08/02/Everzwijnen-in-Duitsland-zijn-radioactief.dhtml

2015 : Meer dan een kwarteeuw na de nucleaire ramp in het Oekraïense Tsjernobyl, blijkt een groot deel van de populatie wilde zwijnen in Duitsland nog steeds licht radioactief te zijn.
Vlees met contaminatieniveaus van meer dan 600 becquerel per kilogram mag volgens de Duitse wetgeving niet geconsumeerd worden.
Uit de nieuwe gegevens blijkt dat in 2013 140 dieren die door de jagers gedood werden, radioactiviteitsniveaus hadden van meer dan 10.000 becquerel per kilogram.
Wilde zwijnen zijn bijzonder gevoelig voor contaminatie omdat ze zich voeden met truffels en paddenstoelen, die radioactiviteit makkelijk absorberen.

2014 : https://www.youtube.com/watch?v=oNV5Sq28Mp4
De kernramp in Tsjernobyl laat nog steeds zijn sporen na, maar hoe ziet de stad er nu uit? Een journalist mocht voor CBS News de stad bezoeken en maakte er een video van. De beelden zijn zowel prachtig als surrealistisch.
2010 : RA-bosbranden?
Het Russische ministerie van Noodsituaties vreest dat de bosbranden die het land momenteel teisteren de zone die besmet werd tijdens de ontploffing van de kerncentrale van Tsjernobyl in 1986 zullen bereiken. Mogelijk kunnen daardoor radioactieve deeltjes in de atmosfeer terechtkomen.
De situatie in de regio van Briansk, vooral het district van Novozybkov dat zwaar vervuild werd tijdens de ramp van Tsjernobyl, wordt nauwgezet opgevolgd. Als er brand zou komen, dan kunnen radionucleïden zich mogelijk in de rook verspreiden, waardoor er opnieuw vervuiling ontstaat.

La Ruche qui dit QUI / Boeren & Buren

http://www.boerenenburen.be

https://www.laruchequiditoui.fr/fr

Het Franse winkelconcept "La Ruche qui dit Oui" combineert online shoppen met een lokale pop-up boerenmarkt.
Het korte keteninitiatief is al razend populair in thuisland Frankrijk. In Wallonië en Brussel zijn er reeds initiatieven en sedert december 2014 is er ook een initiatief in Tour&Taxis met vooral Vlaamse telers. Hoog tijd om dus even uit te leggen hoe dat allemaal in zijn werk gaat.

Het concept is simpel: de oprichter van een 'ruche' (= bijenkorf) verzamelt consumenten uit zijn buurt die in groep verse landbouwproducten willen aankopen. Tegelijkertijd verzamelt hij ook genoeg lokale producenten die via de korte keten hun producten willen verkopen. De leden van beide groepen registreren zich op de bijbehorende website en worden deel van dezelfde korte ketencommunity.
Vervolgens kan elke producent via het online platform aankondigen vanaf welke minimumhoeveelheid hij zal leveren op het wekelijks verkoopmoment in de ruche. Elke consument kan dan op zijn beurt laten weten welke hoeveelheid hij aankoopt. Als alle consumenten samen de minimumhoeveelheid aankopen, gaat de koop door. De bijenkorf zegt dan letterlijk 'oui' tegen de producent.


Een klare kijk op de pollen in de luchtHet pollenseizoen loopt van eind februari tot september.
Mensen die last hebben van hooikoorts kunnen info over de verschillende stuifmeelkorrels (die verantwoordelijk zijn voor niesbuien, loopneuzen en tranende ogen) opzoeken op verschillende websites.
http://www.pollenkalender.tv

http://www.airallergy.be/
http://www.pollennieuws.nl

Vaststellingen
- Door de opwarming van de aarde duurt het pollenseizoen langer en zijn er ook meer pollen in de lucht.
- De milieuvervuiling zorgt ervoor dat boompollen meer eiwitten bevatten die de allergische reactie veroorzaken.
- Bovendien zijn steeds meer mensen allergisch voor verschillende soorten pollen tegelijk én ontwikkelen steeds meer mensen een allergie voor pit- en steenvruchten boven op hun pollenallergie.


Doe mee aan "Wereldwaterdag"

Water is een mensenrecht, en toch zitten 663 miljoen mensen zonder. Daar wil Protos samen met jou iets aan doen. Organiseer daarom een actie #VoorDrinkwater op het werk, met je vereniging of met je vrienden en zorg zo mee voor drinkwater in Afrika en Latijns-Amerika. Je actie kan je registreren op www.voordrinkwater.be.

Hoe jij kan helpen? Doe mee aan de Havenloop in Gent en laat je sponsoren, of schrijf je in voor een andere loopwedstrijd!…of verzin zelf een leuke actie. Extra inspiratie vind je hier. Veel succes!

http://www.unwater.org
http://www.unwater.org/worldwaterday
Elk jaar werkt Wereldwaterdag (22 maart) rond een bepaald (water)thema.
2016 : Better water, better jobs

Geld & tips voor je schoolproject

http://www.projectloket.be
Heb je een ambitieus plan, maar niet de centen om het uit te voeren? Grasduin dan eens in het projectloket.. Er staan honderden voorbeelden van gratis materiaal en subsidies voor schoolprojecten en er komen steeds meer nieuwe initiatieven bij.
Projectloket.be verhuist naar
http://www.klascement.be en http://www.cultuurkuur.be

Gevaarlijke onkruidverdelgers moeten uit de winkelrekken

Glyfosaat is het meestgebruikte bestrijdingsmiddel ter wereld, verkocht door de Amerikaanse agrogigant Monsanto onder de merknaam Roundup. Het middel verstoort de groei van planten, en is daardoor effectief bij het bestrijden van onkruid. Glyfosaat wordt onder meer ingezet bij de teelt van gewassen als tarwe, mais, koolzaad en suikerbiet. Boeren spuiten het vaak op een veld voordat ze gaan zaaien om zo geen last te hebben van ongewenste plantgroei. Ook wordt het ingezet om gewassen uit te drogen voordat wordt geoogst.
Volgens een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is glyfosaat "waarschijnlijk kankerverwekkend" voor de mens.

http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2015/Brief_glyfosaat.pdf

Verkiezing van wandelroutes van het jaar


2015 : Wandelnetwerk Pajottenland (VBR)
2016 : Wandelnetwerk Getevallei (VBR)

Met de trofee wil deze beurs een Belgisch wandelinitiatief bekronen dat het voorbije jaar voorgesteld is of vernieuwd werd. Zowel langeafstandsroutes, wandelnetwerken als wandellussen met een thematische samenhang komen in aanmerking. Om de wandelaar op weg te zetten naar een verrassende wandelbeleving mogen zowel wandelgidsen, kaarten als downloadbare digitale bronnen ingezet worden.

Fête de la Nature

Fête de la Nature is een landelijk festival waarbij op veel plaatsen feestelijke activiteiten worden georganiseerd. Mensen worden door Fête de la Nature uitgenodigd om buiten natuur te beleven. Verwondering en genieten zijn sleutelbegrippen.
Iedereen kan deze activiteiten organiseren: particulieren, bedrijven en organisaties in de groene sector, de recreatie, kunst, cultuur en sport.

Het doel van Fête de la Nature is mensen een mooie ervaring in de natuur bezorgen. Op deze manier komen mensen niet alleen met natuur in contact, maar ook met elkaar. Natuur is daarbij een breed begrip. Het kan een natuurgebied zijn, maar ook landschap, een boerderij, een park, een groenstrook. De nadruk ligt op buiten, daar beleef je het!

Frankrijk: http://www.fetedelanature.com/
Zwitserland: http://www.fetedelanature.ch/
Nederland: http://www.fetedelanature.nl/

Bijen en biodiversiteit

Verenigde Naties-rapport. (februari 2016)
Het is dramatisch gesteld met veel bijen, hommels en andere bestuivers. Talrijke soorten staan op het punt te verdwijnen. Dat brengt ook de voedselproductie en de werkgelegenheid in gevaar.
http://www.ipbes.net/article/pollinators-vital-our-food-supply-under-threat

Vragenlijst
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd de vragenlijst "uit het hoofd" in te vullen en dus niets op te zoeken. Er worden geen punten toegekend. De vragenlijst is er vooral om te achterhalen welke info nog ontbreekt in pedagogische vorm en hoe deze best wordt aangeboden. Hoe meer er dus eerlijk wordt geantwoord, hoe waardevoller de antwoorden! Sowieso krijgen alle klassen / scholen die de vragenlijst beantwoorden een bijenpakket toegestuurd, ongeacht men juiste of foute antwoorden geeft.
http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/enquete/nl.html

Brochure : een tuin voor wilde bijen
http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/nl/nieuws/een-tuin-voor-wilde-bijen_49.aspx

Herfstkleurenchemie

Met het korter en kouder worden van de dagen tooien de bossen zich maar zeker met hun veelkleurig herfstpalet. Beschenen door een helder zonnetje knallen de kleuren haast van de bladeren. Maar waar komen ze eigenlijk vandaan?

http://www.kennislink.nl/publicaties/herfstkleurenchemie

Week van de Bij : Maak van uw tuin een restaurant voor bijen

http://www.weekvandebij.be
Naar analogie met de Europese Week van de Bij wordt in Vlaanderen jaarlijks de Week van de Bij georganiseerd in de eerste week van juni. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid (LNE) wil aandacht vragen voor het leefmilieu van bijen en mensen en wil provincies, steden en gemeenten stimuleren tot een meer bijenvriendelijk beheer van openbaar groen. In de komende jaren wordt ook samengewerkt met bedrijven, scholen en particulieren.

2016 : Een nieuwe applicatie, ‘HiveLife’, moet gebruikers aanmoedigen om in het dagelijks leven meer oog te hebben voor de bijenpopulatie. Het gaat om een interactief spel op initiatief van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Het spel past in de Week van de Bij.
Bijen zijn noodzakelijk voor het behoud van de biodiversiteit, maar worden bedreigd door het gebrek aan voedsel en goede nestgelegenheid. Daarom wil HiveLife jongeren, gezinnen en verenigingen aanzetten om hun bijdrage te leveren voor de insecten en zo het leefmilieu te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld met gevarieerde bloemenmengsels voor in de tuin.
Met puzzels, kwisvraagjes, een bloementapijt en een nectarspel leren de gebruikers al spelend alles over ons milieu door de ogen van de bijen.

Adembenemende timelapse toont de eerste levensdagen van een bij in 60 seconden
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/2323908/2015/05/16/Adembenemende-timelapse-toont-de-eerste-levensdagen-van-een-bij-in-60-seconden.dhtml
De eigenlijke timelapse van Varma is te zien tussen minuut 2 en 3 in bovenstaande video. Hij besprak zijn werk, de kwetsbaarheid van bijen en de mogelijke aanpak van dat probleem op een TED-presentatie.

Visita-Magazine : onbewust bewust leven


Visita is een tweemaandelijks lifestyle/feelgood magazine met een maatschappelijke, ecologische en biologische achtergrond. De slogan 'onbewust bewust leven' vat het doel mooi samen. Visita wil een breed publiek laten kennis maken met alles wat de moderne maatschappij ons biedt aan mogelijkheden met behoud van design en comfort. Zowel qua huisvesting en interieur, energiegebruik, cultuur, werk, ontspanning, uiterlijk, enz..

Nieuwe doelen voor een betere wereld

GLO.BE gaat vanaf 2017 digitaal

Magazine & App
http://www.glo-be.be/nl/magazine/glo-be-n42015/
 • 8 vragen over de SDG’s
 • Doelen door en voor iedereen
 • ‘Het is nu aan de lidstaten’
 • De hele wereld doet mee!
 • Steden nemen het voortouw
 • Geen ontwikkeling zonder vrede
 • Ongelijkheid : ligt de lat hoog genoeg?
 • Hoe duurzaam zijn de duurzame doelen?
 • THEMATISCHE FICHE > 15 jaar Millenniumdoelen: onvoldoende, maar hoopgevend
 • Solvay en de SDG’s
 • Ook België maakt werk van de SDG’s
 • 2030 in de kristallen bol
 • 50 jaar ontwikkelings­samenwerking in Peru
 • Cultuur in het land der duizend heuvels
 • Belgische humanitaire hulp in conflictgebieden
 • Titicacameer, historische schatkamer van Bolivia
 • Rondom de Glo.be
 • Interactieve kaart laat de evolutie van de wereldbevolking zien vanaf begin van onze jaartelling tot in 2050

  In 2050 zullen er waarschijnlijk 9,6 miljard mensen op de aarde rondwandelen. Dat is op zich al een verbazingwekkend aantal, maar het wordt nog indrukwekkender als je weet dat we in het jaar 0 met 170 miljoen mensen waren.


  De kaart toont de toename van wereldpopulatie in zes minuten. Gedurende die zes minuten zie je op een wereldkaart stippen verschijnen. Elke stip staat voor één miljoen mensen.

  Een paar trends vallen op. De gebieden rond China en India zijn al heel vroeg dichtbevolkt. Het bevolkingsaantal van China kent een stevige terugval tijdens de Mongoolse invasie, net zoals Europa die kent tijdens de epidemies van de zwarte pest. Vanaf de Industriële Revolutie is er geen houden meer aan en stijgt de wereldpopulatie exponentieel.
  Het filmpje werd gemaakt door de organisatie Population Education. Volgens hen zullen er tegen het einde van de eeuw 10 miljard mensen op deze aarde rondlopen. Ze willen het bewustzijn rond de overbevolkingsproblematiek dan ook vergroten en zo de mensen meer inzicht doen krijgen in de daaruitvolgende problemen, zoals de klimaat- en vluchtingencrisis.

  http://nl.metrotime.be/2016/02/04/uncategorized/interactieve-kaart-toont-toename-bevolking-sinds-het-jaar-1/

  Site helpt bij identificatie van dieren en planten.

  http://www.natuurgids.info/
  Omdat het zo leuk is om te weten hoe die vogel, vlinder of kever heet als je ze opeens ziet en omdat het soms zo moeilijk is om de juiste naam te vinden. In het oerwoud van informatie is het identificeren zelf bijna een wetenschappelijk onderzoek geworden, terwijl iedereen die zijn ogen gebruikt zelf al een heleboel kan zien en herkennen. Deze site verwijst ook door naar Wikipedia en andere sites voor eventueel meer informatie. Want als je weet hoe iets heet is de rest meestal makkelijk te vinden.

  ARGUS-Natuurpunt-fotowedstrijd 2015

  De tentoonstelling met alle finalebeelden is nog heel februari -gratis- te zien op de benedenverdieping van de KBC-toren in Antwerpen. Daarna toert de tentoonstelling langs de bezoekerscentra van Natuurpunt. http://fotowedstrijd.natuurpunt.be/winnaars

  https://www.natuurpunt.be/bezoekers-centra

  Bent u ook gebeten door het verkeer?


  De Grote Verkeersquiz wil mensen op een speelse manier laten bijleren over veilige en duurzame mobiliteit. Met vragen over nieuwe ontwikkelingen zoals de fietsstraat of risicogedrag zoals sms’en achter het stuur, maar evengoed over de voorrang van rechts of defensief rijden, willen we de deelnemers even aan het denken zetten over het dagelijkse verkeer. Daarbij gaat het lang niet alleen over kennis van de verkeersregels, maar ook over de manier waarop mensen zich verplaatsen en hoe ze zich daarbij gedragen – als voetganger, fietser, openbaarvervoergebruiker, automobilist, bromfietser of motorrijder.

  Think-Eat-Save: Reduce Your Foodprint


  De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) heeft in samenwerking met de VN-milieuorganisatie (UNEP) een wereldwijde campagne gelanceerd rond voedselverspilling en –verlies in zowel het Noorden als het Zuiden. De campagne draagt de titel “Think-Eat-Save: Reduce Your Foodprint” en kadert binnen FAO’s campagne rond veilig voedsel en het Zero Hunger-initiatief van de Secretaris-Generaal.
  Rond een derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild of verloren. De campagne wil wereldwijde acties coördineren en de belangen van zowel het Noorden als het Zuiden verenigen door het publiek bewust te maken en acties te stimuleren die ondersteund worden door een reeks indicatoren en doelstellingen.
  http://www.fao.org/save-food/en/
  Campagnes van 11.be
  http://www.nietgenoeg.be/
  http://www.ikkookvanwoede.be/
  Vlaamse overheid
  Op deze webpagina vindt u informatie over de werkzaamheden met betrekking tot het thema voedselverlies (initiatieven, projecten en publicaties) en over de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies.
  http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2812

  http://www.voedselverlies.be
  De website geeft een overzicht van acties van de overheid en de partners om voedselverliezen terug te dringen.

  Adopteer een HeroRAT

  HeroRATs worden door APOPO opgeleid om levens en ledematen te redden door niet-ontplofte landmijnen en tuberculose met behulp van hun uitzonderlijke geurzintuig te ruiken. Zij zijn de ware helden achter de missie van APOPO en samen met hun trainers werken ze aan het creëren van een veiligere wereld en aan de inspiratie van sociale veranderingen.
  Eenmaal volledig opgeleid, kan een HeroRAT de locatie van landmijnen snel en effectief lokaliseren of dodelijke tuberculose (tbc) sneller dan de traditionele laboratorium microscopie opsporen. En dit voor pinda's!
  https://www.apopo.org

  http://www.ted.com/talks/lang/en/bart_weetjens_how_i_taught_rats_to_sniff_out_land_mines.html

  03/03 : World Wildlife Day

  http://www.wildlifeday.org/

  03/03 : een dag om aandacht te vragen voor een toekomst waarin mens en wildleven in harmonie kunnen samenleven.
  Op deze dag vieren we de waarde van wilde flora en fauna, inclusief ecologische, genetische, sociale, economische, wetenschappelijke, educatieve, culturele, recreatieve en esthetische eigenschappen.

  Zwin Natuur Park

  Ontdek het nieuwe Zwin Natuur Park in vogelvlucht
  De Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest realiseren in het Zwin een uniek, eigentijds natuurpark dat dé nieuwe natuurgerichte topattractie aan de kust wordt.
  In het nieuwe Zwin Natuur Park krijgt de bezoeker de gelegenheid om de typische en bijzondere Zwinnatuur op een attractieve en prikkelende manier te ontdekken en te beleven, interactief of via rechtstreeks contact met de natuur. Dit zowel in het nieuwe bezoekerscentrum als in het natuurpark zelf, als in de van daaruit toegankelijke Zwinvlakte, aan Vlaamse zijde van de Zwingeul.
  Het natuurbelevingsaanbod van het eigentijdse Zwin Natuur Park is gericht op een breed en divers publiek: individueel of in groep, jong en oud, families, scholen, verenigingen, maar uiteraard ook de professionele natuurliefhebber.
  Opening 10/06/2016

  http://zwininverandering.eu/


  Het grensoverschrijdende wandelnetwerk Zwin verkent de ruime regio rond het natuurgebied Zorgvuldig geselecteerde en met knooppunten bewegwijzerde wandelpaden doorkruisen het charmante Knokke-Heist, Retranchement en Cadzand. Het landschap is er gevarieerd : zee, strand en duinen, de weidsheid van de historische Zwinpolders en de geborgenheid van natuur- en bosgebieden wisselen elkaar af. Laat je verleiden door het unieke panorama van de Zwinregio. Ruim 50 kilometer wandelpaden zijn via 36 knooppunten met elkaar verbonden tot een netwerk. Kies zelf je startplaats en stippel in alle vrijheid je eigen wandeling uit.
  De wandelnetwerkkaart is te koop bij Westtoer of de lokale Diensten van Toerisme

  http://www.dekust.be/WandelnetwerkZwin

  10000 steps a day keep the doctor away

  10000 stappenhttp://www.10000stappen.be/

  De Vlaamse provincies nodigen iedereen uit om in te stappen in de campagne "tienduizend stappen". Op de website vindt u kort- en langlopende activiteiten.
  Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor de gezondheid. Beweging kan je op een eenvoudige en aangename manier in het dagelijkse leven integreren met '10.000 stappen Vlaanderen'.
  http://www.gezondegemeente.be/

  https://itunes.apple.com/us/app/isteplog/id332045716?mt=8
  Stappentellers
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tayu.tau.pedometer
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.corusen.accupedo.te&hl=nl

  Global Handwashing Day & WaSH

  WaSHGlobal Handwashing Day: 15/10
  http://www.globalhandwashingday.org/

  Unicef België lanceerde in 2009 deze campagne rond het thema van de toegang tot drinkbaar water en hygiëne. De organisatie herinnert er aan dat om de 20 seconden een kind sterft door gebrek aan drinkbaar water. Wereldwijd hebben 865 miljoen mensen, waaronder 425 miljoen kinderen, geen toegang tot zuiver water. 2,5 miljard mensen hebben geen afdoende sanitaire voorzieningen.
  De campagne "WaSH" (Water, Sanitation, Hygiëne) werd officieel gelanceerd op de Wereldwaterdag 2009.

  PROTOS organiseert ‘Werelddag Handen Wassen’
  Meer info over het gebrek aan water, sanitair en hygiëne (WASH) in de wereld vind je op www.allemaalwash.be.
  De WASH-problematiek in het kort:
  •Één op drie mensen heeft geen toilet.
  •Één op tien heeft geen drinkbaar water.
  •1 miljard mensen doen hun behoefte op het veld, op de straat of in een rivier.
  http://www.protos.ngo/nl/nieuws/werelddag-handen-wassen-aandacht-voor-wash

  Gigantisch natuurreservaat in Afrika wordt werkelijkheid


  De regeringsleiders van Angola, Botswana, Namibië, Zambia en Zimbabwe hebben hun handtekening onder een contract gezet om het grootste aaneengesloten beschermde natuurgebied op aarde te realiseren. Het Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area (KAZA TFCA) zal met een oppervlakte van 444.000 km2 onderdak bieden aan bekende Afrikaanse diersoorten zoals de olifant, neushoorn, buffel en leeuw.

  De Zambezi-rivier vormt de letterlijke en figuurlijke levensader van het KAZA-gebied dat uit verschillende nationale parken en natuurgebieden bestaat. Met al haar zijtakken en een lengte van 2.660 kilometer verbindt deze rivier bijna alle landen in zuidelijk Afrika. De Zambezi heeft  haar oorsprong in Zambia, stroomt via Angola, vormt vanaf de Victoria Falls de grens met Zimbabwe en mondt uiteindelijk in Mozambique uit in de Indische Oceaan. Het waterrijke savannegebied is onmisbaar voor zo’n 130 miljoen mensen voor drinkwater, visserij en graasgebied voor vee.
  De oprichting van het Kavango-Zambezi Grensoverschrijdend Natuurgebied betekent dat 36 bestaande natuurgebieden en wildreservaten met elkaar worden verbonden. Het gebied omvat onder meer de Caprivi Strip in Namibië, Chobe Nationaal Park, de Okavango Delta in Botswana en de Victoria Falls op de grens van Zimbabwe en Zambia.
  Belemmerende hekken worden weggehaald. Het park belooft een belangrijke bestemming te worden voor ecotoerisme met de grootste populatie olifanten (ongeveer 250.000) in heel Afrika.
  Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is , in samenwerking met de Peace Parks Foundation, nauw betrokken geweest bij de realisatie van dit project en spreekt van een 'baanbrekende stap' op het gebied van natuurbescherming.
  http://www.kazapark.com/

  NME-inventaris : over & out

  Belgische organisaties met een NME-aanbod konden via een beheersmodule zelf de organisatie- en de aanbodsfiches invoeren en actualiseren.Via verschillende zoekfuncties kon je 10 jaar lang doelgericht zoeken naar organisaties, activiteiten, materialen, onderwerpen, infrastructuren en tentoonstellingen in de NME-sector.

  E-waste Crime : elektronische afvalberg nefast voor natuur, milieu en gezondheid

  Volgens een studie van de Verenigde Naties vormt de groeiende berg elektronisch afval een grote bedreiging voor de gezondheid van mens en milieu. Dus pleit de VN voor maatregelen.
  In sommige landen zal de berg afgedankte computers, mobieltjes en iPods met 500% toenemen. Veel van dit afval bevat giftige stoffen.
  Vooral in ontwikkelingslanden wordt de berg e-afval een probleem. Schepen vol met oude computers meren aan in Afrika, zogenaamd om in scholen een tweede leven te leiden. De meeste computers belanden echter op een vuilnisbelt waar kinderen ze openbreken om de kostbare materialen er uit te halen.
  Steeds meer apparaten worden afgedankt en komen ook in Europa op een groeiende berg e-waste terecht. Volgens de VN kan dit probleem deels worden opgelost als er meer ingezameld zou worden. De meeste elektronische onderdelen kunnen namelijk gewoon gerecycled worden.
  De VN pleit onder andere voor meer lokale inzamelingsacties, verantwoordelijkheid voor fabrikanten en strenge wetgeving.
  http://www.youtube.com/watch?v=pr1zQrXM_7s&feature=player_embedded

  http://www.grida.no/publications/rr/waste-crime/

  Limburgs wandelroutenetwerk

  Als groenste provincie heeft Limburg tal van prachtige landschappen met elk hun eigen identiteit. Bosland, de Vallei van de Zwarte Beek, de Wijers, Haspengouw, Voeren, Sint-Pietersberg, RivierPark Maasvallei, Nationaal Park Hoge Kempen en Grenspark Kempen-Broek, ze zijn je wellicht welbekend. De voorbije jaren hebben de Limburgse Regionale Landschappen dan ook hun best gedaan om deze streken zo goed mogelijk te ontsluiten voor de wandelaar. Momenteel liggen er maar liefst 2.000 kilometer hoogkwalitatieve wandelpaden in Limburg!


  Om de gebruikers van dit wandelnetwerk zo goed mogelijk wegwijs te kunnen maken, lanceren de Regionale Landschappen in samenwerking met Toerisme Limburg acht nieuwe streekkaarten en krijgt de website www.wandeleninlimburg.be een upgrade.

  1001 ideeën - Red de biodiversiteit!

  http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be

  Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen op aarde. Het zorgt voor voedsel, zuurstof, geneesmiddelen, bouwmaterialen, zuivere lucht en water, samen met ontelbare andere broodnodige diensten: biodiversiteit is leven! Nochtans is deze unieke levensbron in gevaar: soorten verdwijnen aan een ongeziene snelheid.

  Een klik voor de biodiversiteit: deelnemen is kinderspel…
  Zet je in voor het leven op aarde en promoot "1001 voor biodiversiteit"
  http://www.1001voorbiodiversiteit.be/nl/

  Biodiversiteit is broodnodig voor het leven op onze planeet en cruciaal voor ons overleven en welzijn. Net als het klimaat verdient ze aandacht en bescherming... van iedereen!
  In 1992 lanceerde de internationale gemeenschap het Biodiversiteitsverdrag voor de bescherming van alle levende rijkdommen op aarde. Vier jaar later schaarde België zich bij de intussen 195 deelnemende landen.


  Dit jaar (2016) vieren we de 20ste verjaardag van deze bekrachtiging aan de hand van meerdere acties.

  Tante Biotica waarschuwt voor te hoog antibioticagebruik

  http://www.gebruikantibioticacorrect.be/
  De bacteriële resistentie betekent een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Gebruik antibiotica zoals voorgeschreven en enkel als het noodzakelijk is. Deze boodschap wil de Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) aan de bevolking overbrengen met radiospots, folders maar ook met de speciale strip (‘Tante Biotica’ ) van Suske en Wiske.
  Antibiotica zijn enkel werkzaam bij bacteriële infecties en niet voor virale aandoeningen zoals griep, verkoudheden of bronchitis.

  Tuinvogels voeren & beloeren in de Lage Landen

  Vogels tellenhttp://www.vogelweekend.be
  https://www.tuinvogeltelling.nl/

  Het is erg leuk om te kijken naar je tuinvogels en meetellen is eenvoudig. Je maakt een voederplaats op een veilige plaats en geeft gemengd voer, vetbol en wat extra’s. Wanneer de dieren naar het voer komen tel je het maximum aantal per soort dat komt eten. In een tuin komen zeker 5 tot 15 soorten vogels naar de voederplaats.
  http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/vogels/de-talrijkste-tuinvogels-herkennen_1330.aspx
  Maak uitgebreid kennis met de vogels in je tuin in de folder van Vogels Voeren & Beloeren op www.natuurpunt.be/tuinvogels. Hier vind je ook alle spelregels om de vogels juist te kunnen tellen en kom je te weten welk voer je kan strooien voor je tuinvogels.
  App
  http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuws/q/ne_id/1325

  Zoekkaart "Tuinvogels"
  Tuinen zijn schitterende plaatsen om vogels te bekijken. Veel soorten zijn regelmatige gasten van onze tuinen en bieden veel kansen om je vaardigheid tot determineren te verbeteren en hun gedrag en levensstijl te begrijpen. Deze zoekkaart is ontworpen om je te helpen bij het herkennen van de soorten die je vaak in een tuin terugvindt. De keuze voor deze 'top 50' is gemaakt op basis van resultaten van tuinvogelonderzoek in Vlaanderen (Noorderkempen).
  http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/algemeen/educatief-materiaal/zoekkaarten/zoekkaarten

  Beleef de lente

  Vogelbescherming Nederlandhttp://www.beleefdelente.nl/

  Love is in the air!

  Vanaf 14/02/16 viert Vogelbescherming Nederland weer het liefdesleven van de vogels bij "Beleef de Lente!"  Via webcams kan iedereen gluren in 12 vogelnesten tijdens het broedseizoen. Alle live-beelden zijn rechtstreeks op de website te volgen en dagelijks zijn er clips van de hoogtepunten.
  Educatief materiaal : http://www.beleefdelentejunior.nl/