31 december 2015

1001 ideeën - Red de biodiversiteit!

http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen op aarde. Het zorgt voor voedsel, zuurstof, geneesmiddelen, bouwmaterialen, zuivere lucht en water, samen met ontelbare andere broodnodige diensten: biodiversiteit is leven! Nochtans is deze unieke levensbron in gevaar: soorten verdwijnen aan een ongeziene snelheid.

Een klik voor de biodiversiteit: deelnemen is kinderspel…
Zet je in voor het leven op aarde en promoot "1001 voor biodiversiteit"
http://www.1001voorbiodiversiteit.be/nl/

Biodiversiteit is broodnodig voor het leven op onze planeet en cruciaal voor ons overleven en welzijn. Net als het klimaat verdient ze aandacht en bescherming... van iedereen!
In 1992 lanceerde de internationale gemeenschap het Biodiversiteitsverdrag voor de bescherming van alle levende rijkdommen op aarde. Vier jaar later schaarde België zich bij de intussen 195 deelnemende landen.


Dit jaar (2016) vieren we de 20ste verjaardag van deze bekrachtiging aan de hand van meerdere acties.