31 december 2015

Bijen en biodiversiteit

Verenigde Naties-rapport. (februari 2016)
Het is dramatisch gesteld met veel bijen, hommels en andere bestuivers. Talrijke soorten staan op het punt te verdwijnen. Dat brengt ook de voedselproductie en de werkgelegenheid in gevaar.
http://www.ipbes.net/article/pollinators-vital-our-food-supply-under-threat

Vragenlijst
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd de vragenlijst "uit het hoofd" in te vullen en dus niets op te zoeken. Er worden geen punten toegekend. De vragenlijst is er vooral om te achterhalen welke info nog ontbreekt in pedagogische vorm en hoe deze best wordt aangeboden. Hoe meer er dus eerlijk wordt geantwoord, hoe waardevoller de antwoorden! Sowieso krijgen alle klassen / scholen die de vragenlijst beantwoorden een bijenpakket toegestuurd, ongeacht men juiste of foute antwoorden geeft.
http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/enquete/nl.html

Brochure : een tuin voor wilde bijen
http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/nl/nieuws/een-tuin-voor-wilde-bijen_49.aspx