25 december 2015

Bubble : één NME-Netwerk binnen het Brusselse Gewest

http://www.bubble.brussels/nl/

Bubble is een platform waar iedereen die werkt rond natuur- en milieueducatie ( NME ) in het onderwijs in het Brussels Gewest informatie en ervaringen met collega’s kan uitwisselen. Bubble werd opgestart door Leefmilieu Brussel en richt zich tot beide taalgroepen.
Het netwerk wil:
-de ruimte en mogelijkheid creëren voor communicatie en uitwisseling tussen leerkrachten en betrokkenen binnen de NME-sector;
- een impuls geven aan de milieuprojecten en hun duurzaam karakter aanmoedigen;
- iedereen motiveren rond dit thema te werken;
- de Brusselse projecten rond natuur- en milieueducatie valoriseren en delen.