31 december 2015

Tuinvogels voeren & beloeren in de Lage Landen

Vogels tellenhttp://www.vogelweekend.be
https://www.tuinvogeltelling.nl/

Het is erg leuk om te kijken naar je tuinvogels en meetellen is eenvoudig. Je maakt een voederplaats op een veilige plaats en geeft gemengd voer, vetbol en wat extra’s. Wanneer de dieren naar het voer komen tel je het maximum aantal per soort dat komt eten. In een tuin komen zeker 5 tot 15 soorten vogels naar de voederplaats.
http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/vogels/de-talrijkste-tuinvogels-herkennen_1330.aspx
Maak uitgebreid kennis met de vogels in je tuin in de folder van Vogels Voeren & Beloeren op www.natuurpunt.be/tuinvogels. Hier vind je ook alle spelregels om de vogels juist te kunnen tellen en kom je te weten welk voer je kan strooien voor je tuinvogels.
App
http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuws/q/ne_id/1325

Zoekkaart "Tuinvogels"
Tuinen zijn schitterende plaatsen om vogels te bekijken. Veel soorten zijn regelmatige gasten van onze tuinen en bieden veel kansen om je vaardigheid tot determineren te verbeteren en hun gedrag en levensstijl te begrijpen. Deze zoekkaart is ontworpen om je te helpen bij het herkennen van de soorten die je vaak in een tuin terugvindt. De keuze voor deze 'top 50' is gemaakt op basis van resultaten van tuinvogelonderzoek in Vlaanderen (Noorderkempen).
http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/algemeen/educatief-materiaal/zoekkaarten/zoekkaarten