1 februari 2016

NME-agenda februari 2016

FEBRUARI 2016

04/02/2016 tot 08/02/2016
Vakantiesalon Brussels Expo
http://www.vakantiesalon.eu/nl/

05/02/2016
WarmeTruiendag in Nederland (NL)
http://www.warmetruiendag.nl/

10/02/2016 tot 26/03/2016
40 dagen zonder vlees
http://www.dagenzondervlees.be

11/02/2016
Europees noodnummer
http://www.sos112.be

14/02/2016 tot 01/07/2016
Beleef de Lente (NL)
http://www.beleefdelente.nl

15/02/2016
Dikketruiendag
http://www.dikketruiendag.be/

21/02/2016 tot 27/02/2016
Nationale Week van de Nestkast
http://www.weekvandenestkast.be
http://www.weekvandenestkast.nl

25/02/2016 tot 06/03/2016
Batibouwsalon Brussels Expo
http://www.batibouw.be

27/02/2016 en 28/02/2016
Fiets- en Wandelbeurs
http://www.fietsenwandelbeurs.be/

27/02/2016 tot 06/03/2016
Week van de Vrijwilliger
http://www.vrijwilligersweek.be

28/02/2016
Vlaanderen wandelt (Hofstade)
http://www.vlaanderenwandelt.be

29/02/2016
Rare Desease Day