31 december 2015

Wat bij smogalarm in België?

Volgens de Europese regelgeving dienen de lidstaten de nodige zinvolle acties te ondernemen tijdens smogperiodes om het risico en de duur van de luchtverontreinging te beperken. Volgens de actieplannen van de drie gewesten worden verkeersmaatregelen genomen van zodra minstens twee dagen na elkaar hoge fijn stof concentraties worden verwacht.
http://www.irceline.be/
2016
http://www.irceline.be/nl/nieuws/nieuwe-informatiedrempel-voor-fijn-stof-in-de-drie-gewesten

Vlaamse Gewest
De snelheid op bepaalde secties van ringwegen en autosnelwegen wordt beperkt tot 90 km/u. Dit wordt aangegeven via vaste en, op sommige plaatsen, dynamische verkeersborden met de boodschap ‘90 km/u SMOG’.
http://www.verkeerscentrum.be/
http://luchtkwaliteit.vmm.be/

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is er een snelheidsbeperking tot 50 km/u op die plaatsen waar in het gewest normaal 70 km/u mag gereden worden. Verder zullen er in het Brussels hoofdstedelijk gewest extra snelheidscontroles plaatsvinden. Een 50-tal extra radars die de snelheid controleren zullen ingezet worden.
Bij fase 2 van het smogalarm mogen alleen nog auto's met even of oneven nummerplaten op de weg.
http://www.leefmilieubrussel.be/
http://www.pollutiepiek.be/

Waalse Gewest
In het Waalse gewest wordt aan alle betrokken industriële vestigingen door de milieuinspectie gevraagd de afgesproken actieplannen te activeren. De bedoeling is om de emissies van luchtverontreinigende stoffen met 10% te verminderen. De snelheid op bepaalde secties van autosnelwegen wordt beperkt tot 90 km/u. Dit wordt aangegeven via 476 vaste gecombineerde borden met de boodschap ‘vitesse maximale 90 km/h – danger – SMOG ’
http://routes.wallonie.be/listeFiche.do?action=1&shortId=1270
http://airclimat.wallonie.be/